RODO

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Gminna Biblioteka Publiczna  w Dębem Wielkim zamieszcza klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

ZAŁĄCZNIKI