Projekty, programy, akcje

PROJEKT DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK” – EDYCJA 2023/2024

Projekt Mała Książka Wielki Człowiek 2023

 

 

Logo akcji Czytamy z Sercem

OGÓLNOPOLSKA  AKCJA CZYTELNICZA  „CZYTAMY Z SERCEM”

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem”. Jest to inicjatywa czytelnicza i edukacyjna organizowana w ramach obchodów dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca.

Główne cele akcji to:
- promocja literatury i czytelnictwa,
- poszerzanie wiedzy na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symbolik,
- rozwijanie w uczestnikach wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych,
- propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.

W ramach akcji w naszej bibliotece będą organizowane zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci.

 

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 2023

W dniu 17 lipca 2023 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Wyniki konkursu dostępne tutaj:  https://www.bn.org.pl/download/document/1689695298.pdf

Celem programu  jest wzmocnienie potencjału  bibliotek  w  środowiskach  lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych  poprzez  stały  dopływ  nowości  wydawniczych,  możliwość  systematycznej aktualizacji zasobów (ubytkowania), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębem Wielkim

 

 

PROJEKT „MATEMATYKA NA ZIELONO”

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim bierze udział  w projekcie "Matematyka na zielono". Projekt realizowany jest przez Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją mBank Polska (mFundacją).

 Cele Projektu to: • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w ramach pozaszkolnej edukacji nieformalnej i szkolnych zajęć pozalekcyjnych, • popularyzowanie nowoczesnych form edukacji STEAM w bibliotekach publicznych, pedagogicznych i szkolnych, • zachęcanie do poszukiwania inspiracji matematycznych w otoczeniu i do refleksji nad zmianami klimatu, • realizacja około 100 wydarzeń dla dzieci i młodzieży w bibliotekach.

Grafika projektu Matematyka na zielono

 

 

 

PROJEKT DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK” – EDYCJA 2022/2023

 

Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębem Wielkim,  otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Krasnal w Krzywej Czapce” Wojciecha Widłaka z ilustracjami Aleksandry Krzanowskiej  oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece” ,to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom.

W tym roku posiadamy również książki w ukraińskiej wersji językowej dla Małych Czytelników z Ukrainy. Autorem przekładu jest Ostap Slyvynsky.

Kampania Mała książka - wielki człowiek to projekt realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Certyfikat Mała Książka Wielki Człowiek edycja 2022/2023

 

PROJEKT „UKRAIŃSKA PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI”

 

Zbiory naszej Biblioteki powiększyły się o nowe książki w języku ukraińskim, które wkrótce trafią do wypożyczalni.

Publikacje pozyskano z projektu „Ukraińska półka z książkami”, któremu patronuje Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska. Projekt jest realizowany przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej, Ukraińskim Instytutem Książki oraz Państwowym Komitetem ds. Telewizji i Radiofonii.

 

AKCJA „KSIĄŻKI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM DLA BIBLIOTEK”

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim  wzięła udział w akcji „Książki w języku ukraińskim dla bibliotek” w ramach projektu „Ukraińcy w Bibliotece” https://ukraincywbibliotece.org i otrzymała zestaw książek dla dzieci.
Autorem projektu jest firma Good Books  www.goodbooks.pl , która od lat zajmuje się szkoleniami bibliotekarzy, wydawców oraz księgarzy wraz z  partnerem  akcji drukarnią TOTEM.COM.PL sp. z o.o., Totem.com.pl

 

 

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH  2022

 

Grafika Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

Ukraińskie wydanie książki „Kocia szajka i zagadka zniknięcia śledzi” („Котяча ватага і загадка зникнення оселедців”) – Wydawnictwo Agora pomaga dzieciom

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim  otrzymała ukraińskie wydanie książki dla dzieci „Kocia szajka i zagadka zniknięcia śledzi” („Котяча ватага і загадка зникнення оселедців”), w ramach udziału w akcji  organizowanej przez Wydawnictwo Agora na rzecz dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce, w wyniku wojny na Ukrainie.

"Kocia szajka i zagadka zniknięcia śledzi” to bestsellerowa powieść detektywistyczna autorstwa Agaty Romaniuk z ilustracjami Malwiny Hajduk, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Agora.

Książka w języku ukraińskim

 

SIEĆ NA KULTURĘ – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 

Miło nam poinformować, że Gminna  Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim zakończyła realizację projektu SIEĆ NA KULTURĘ  w podregionie warszawskim wschodnim  , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, w ramach którego otrzymaliśmy sprzęt komputerowy – 6 laptopów o wartości 10.974 zł, do organizacji różnych zajęć i warsztatów.
Warunkiem otrzymania sprzętu był udział w szkoleniu pracowników samorządowej instytucji kultury, a następnie zorganizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w zakresie jednej z wybranych ścieżek tematycznych. Biblioteka nasza realizowała szkolenie z zakresu „Dziennikarstwo online”, podczas którego poznaliśmy metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji. Podczas zajęć  omówione zostały także tradycyjne formy: tekst, video, foto pod kątem wykorzystania ich w Internecie. Uczestnicy uczyli się jak zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusję w komentarzach i na forum. Poznali tajniki bezpiecznego budowania wizerunku online oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści. 

Grafika projektu Sieć na kulturę

 

AKCJA  KINDER MLECZNA KANAPKA – PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE

 

Dzięki udziałowi w projekcie KINDER i głosom oddanym przez Czytelników  na Gminną Bibliotekę Publiczną  w Dębem Wielkim placówka otrzymała książki od wydawnictwa Trefl oraz papierowy teatrzyk kamishibai.

Do naszych zbiorów bibliotecznych trafiły również książki Michała Rusinka – literaturoznawcy, pisarza, wieloletniego Ambasadora Akcji „Przerwa na wspólne czytanie”, który w liście do rodziców napisał: „Czytanie rozwija wyobraźnię dziecka i wzbogaca jego zasób słów, uczy empatii i pozytywnych zachowań. Dziecko, czytając z rodzicami, czuje się bezpieczne i kochane. Czytajcie z dzieckiem. Podarujcie mu wspólne chwile, bo czytanie to kochanie!”.

Certyfikat akcji Przerwa na wspólne czytanie edycja 2021

 

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH  2021

 

 

Grafika Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021 na lata 2021-2025

 

KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim  bierze udział w kolejnej edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Ogólnopolska kampania  ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Kampania dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2015 – 2018).

Certyfikat z projektu Mała Książka - Wielki Człowiek"

 

BIBLIOTEKA NA TO CZEKA – REALIZACJA PROJEKTU IPN

 

Dzięki udziałowi po raz trzeci w projekcie „Biblioteka na to czeka” Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim,  wzbogaciła się o pakiet darmowych publikacji z Instytutu Pamięci Narodowej. Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski, poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek, dorobku wydawniczego IPN. Książki wydane przez Instytut  wzbogacą księgozbiór naszej Biblioteki, są wśród nich albumy, zbiory referatów i konferencji naukowych.

Grafika projektu Biblioteka na to czeka

 

AKCJA „PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ”

 

Nowe siedziska i książki pozyskane  dzięki akcji Kinder Mleczna Kanapka – „Podziel się książką”. Dzięki pomocy naszych Czytelników, małe biblioteki otrzymały zestawy książek, a u nas można wygodnie usiąść na pufkach, by zrobić sobie przerwę na czytanie.

Certyfikat dla Biblioteki z akcji Kinder Mleczna Kanapka - Przerwa na wspólne czytanie

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

Od 2009 r. Biblioteka funkcjonuje  w unijnym programie pod nazwą Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Celem programu jest:

  • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • zbudowanie nowoczesnej sieci gromadzenia i wymiany informacji bibliotecznej,
  • stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu,
  • wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Logo projektu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

 

Program Ikonka

Program „IKONKA” polega na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu (tzw. PIAP – Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są "czytelniami internetowymi".

Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006.

W ramach Programu „IKONKA” Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wyposażyło w 2006 roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębem Wielkim w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zapewniło bibliotekarzom podstawowe szkolenia w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu. Czytelnia internetowa otrzymała bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy Microsoft Office i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu Wi-Fi umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni.

Wyposażenie bibliotek publicznych w Czytelnie Internetowe daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz na przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej, oświeceniowej roli - miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem.

Uruchamianie nowych czytelni internetowych w ramach programu IKONKA, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich - gdzie dostęp do sieci Internet jest w dużym stopniu ograniczony - otwiera społeczności lokalnej możliwości dotarcia do wiedzy często dotychczas niedostępnej.

Dzięki programowi tysiące młodych ludzi otrzymało szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia zarówno do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również innych cennych źródeł wiedzy i informacji.

Realizacja programu IKONKA sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet.

Logo projektu Ikonka